På 70 el 80-talet kom den här bjenn innatell och smaskade på jordgubbarna flera gånger och det blev så att den fick skjutas och det gjorde Sven från Västavika. Inte alldeles vanligt med bjenn på den tiden. Men på Svaningeskogen har den alltid funnits fast byborna höll ju efter den så länge de hade djur, kossor, hästar osv Jag tror det slutades med det senare delen av 60-talet och då började björnstammen öka med hjälp av kalytor som födde många älgar som blev mat åt bjenn.

 Här klappas den om av JB som är StigÅkes pappa. Det var som sagt lite märkvärdigt med bjenn då.